Publiczna szkoła podstawowa

w  antoniówce Świerżowskiej

SPOTKANIA Z POLICJANTEM

 

W ramach działań profilaktyczno – edukacyjnych prowadzonych w naszej szkole nauczyciele i rodzice 28 maja uczestniczyli w spotkaniu                  z policjantami. Temat spotkania brzmiał „Stop przemocy i agresji w szkole”. Funkcjonariusze szczególny nacisk położył na uświadomienie jak niebezpieczne są zachowania związane z agresją rówieśniczą oraz przemocą wobec innych osób. Policjant omówił pojęcie przemocy psychicznej i fizycznej

w odniesieniu do odpowiedzialności prawnej nieletnich. Policjanci poinformowali wszystkich, że groźby karalne i przemoc są przestępstwami, za które grożą surowe kary. Przypomnieli także, jakie mamy obowiązki       i prawa. Wytłumaczyli jak zachować się w sytuacjach niebezpiecznych,      w których zagrożone jest życie i zdrowie ludzkie oraz gdzie szukać pomocy. Tematem rozmów były również zagadnienia związane                 z odpowiedzialnością karną nieletnich.

 

Podczas kolejnej wizyty Dzielnicowy Posterunku Policji w Maciejowicach aspirant Henryk Boryń mówił o zasadach bezpiecznego zachowania podczas letniego wypoczynku na spotkaniach z uczniami.

Przedszkolaki oraz uczniowie kl. I - VIII wspólnie z funkcjonariuszem przypomniały sobie numery telefonów alarmowych, jak bezpiecznie poruszać się po drodze, jak spędzać czas wolny na placu zabaw, przy akwenach wodnych i innych miejscach na świeżym powietrzu. Na zakończenie spotkania uczniowie podziękowali panu policjantowi za poświęcony czas i dobre rady.

SP Antoniówka Świerżowska

Strona stworzona w kreatorze www WebWave.