Publiczna szkoła podstawowa

w  antoniówce Świerżowskiej

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

 

W czwartek 15 listopada 2018 roku odbyła się Uroczystość Ślubowania i Pasowania na uczniów klasy pierwszej. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście          z Urzędu Gminy w Maciejowicach: zastępca wójta pan Ryszard Brodziak, ks. kanonik Stanisław Michalczuk oraz rodzice                 i dziadkowie pierwszoklasistów, nauczyciele oraz cała społeczność szkolna.

Uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej rozpoczęła się wystąpieniem dyrektor szkoły pani Danuty Tobiasz, która powitała wszystkich zebranych i skierowała gorące słowa do pierwszoklasistów. Uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała dyrektor szkoły pani Danuta Tobiasz. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Antoniówce Świerżowskiej.

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz medale pierwszoklasisty. Nie zabrakło też upominków od zaproszonych Gości, Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Następnie rodzice uczniów klasy pierwszej zaprosili na słodki poczęstunek. Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy.

 

SP Antoniówka Świerżowska

Strona stworzona w kreatorze www WebWave.