Publiczna szkoła podstawowa

w  antoniówce Świerżowskiej

SKŁAD RADY RODZICÓW

 

PRZEWODNICZĄCA

 

p. Małgorzata Drągowska

 

ZASTĘPCA

 

p. Małgorzata Chodyra

 

SEKRETARZ

 

p. Małgorzata Kalbarczyk

 

SKARBNIK

 

p. Dorota Różańska

 

 

KOMISJA REWIZYJNA: p.Agnieszka Chodyra

                                 p. Anna Śmietanka

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: p. Dorota Janiec

                                    p. Marzena Różańska - Pielak

 

 

Konto Rady Rodziców:

 

Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie o/Maciejowice

 

149217 0001 0030 3026 2000 0010

 

 

SP Antoniówka Świerżowska

Strona stworzona w kreatorze www WebWave.