po szkole

Nauczyciele

Publiczna szkoła podstawowa

w  antoniówce Świerżowskiej

Dyrektor

mgr Małgorzata Brojek

nauczycielka biologii, geografii, matematyki

 

Mgr Marta Łukiewicz

nauczycielka języka polskiego, historii

 

Mgr Ewelina Sitnik

nauczycielka języka angielskiego

 

mgr Przemysław Gazda

nauczyciel wychowania fizycznego, doradztwa zawodowego

 

mgr Danuta Tobiasz

nauczycielka plastyki

 

mgr maria bożek

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

 

mgr halina kulik

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

 

mgr elżbieta lis

nauczycielka religii

 

mgr ewa cichecka

nauczycielka języka polskiego

 

mgr iwona seremak

nauczycielka informatyki, wiedzy o społeczeństwie

 

mgr Barbara Dąbrowicz

nauczycielka matematyki, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki

 

mgr Katarzyna Pracz

nauczycielka matematyki, fizyki

 

 

mgr JOANNA kOZŁOWSKA-PAŁYSKA

nauczycielka języka rosyjskiego

 

mgr Magdalena Zabiegałowska

nauczycielka wspomagająca

 

 

 

mgr danuta tobiasz

SP Antoniówka Świerżowska

Strona stworzona w kreatorze www WebWave.