Publiczna szkoła podstawowa

w  antoniówce Świerżowskiej

AKCJA „Góra Grosza”

 

Szkolny Klub Wolontariatu w grudniu 2018 r. wziął udział        w akcji „Góra Grosza” organizowanej przez „Towarzystwo Nasz Dom”. Akcja ma na celu zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.

 „Góra Grosza” ma wiele pozytywnych efektów m.in.

Efekt wychowawczy – uświadomienie uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

Efekt integracyjny – możliwość przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i uczniów na rzecz potrzebujących dzieci.

Efekt prestiżowy – możliwość włączenia się w wielką ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z rodzin zastępczych.

W akcji wzięli udział zarówno uczniowie jak i wszyscy pracownicy szkoły. Udało nam się zebrać prawie 172 zł. Za wsparcie akcji dziękujemy!

 

SP Antoniówka Świerżowska

Strona stworzona w kreatorze www WebWave.