Publiczna szkoła podstawowa

w  antoniówce Świerżowskiej

EUROPEJSKI DZIEŃ

PRZYWRACANIA CZYNNOŚCI SERCA

 

16 października uczniowie naszej szkoły kolejny raz przystąpili do akcji – Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Koordynatorem akcji była pani Małgorzata Brojek. Znaczącą pomoc w organizację akcji wniósł pan Przemysław Gazda.

Uczniowie wcześniej mieli okazję przećwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową pod opieką nauczyciela. Akcja była prowadzona jednocześnie na dwóch fantomach w sposób ciągły przez 30 minut – zgodnie z zaleceniami organizatorów.

Uczniowie przypomnieli sobie, w jaki sposób mogą udzielić pomocy poszkodowanym w różnych sytuacjach, a nawet uratować komuś życie. Wszyscy uczestnicy mieli ogromną satysfakcję z udziału       w tej akcji.

SP Antoniówka Świerżowska

Strona stworzona w kreatorze www WebWave.