Publiczna szkoła podstawowa

w  antoniówce Świerżowskiej

Działalność p. Jadwigi Krześniak

 

Pani Jadwiga Krześniak jest wielką pasjonatką i miłośniczką polskiej kultury ludowej, a w szczególności kultury ludowej Mazowsza i Regionu Nadwiślańskiego, gdzie się urodziła i spędziła całe swoje dotychczasowe życie. Jest absolwentką pedagogiki kulturoznawczej – animator i menedżer kultury Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie.

Swoją działalność w zakresie propagowania wartości związanych z kulturą ludową rozpoczęła w roku 1996, wraz z podjęciem pracy w Publicznej Szkole Podstawowej w Antoniówce Świerżowskiej, organizując kącik regionalny. Ogromna ilość zgromadzonych przez panią Krześniak zarówno w zbiorach własnych, jak i pozyskiwanych od mieszkańców regionu, eksponatów sprawiła, że kącik regionalny przekształcił się w Izbę Regionalną zwaną Szkolnym Muzeum Ziemi Nadwiślańskiej.

Pani Jadwiga z ogromnym osobistym zaangażowaniem dbała o to, by             w świadomości młodego pokolenia przetrwała kultura Ziemi Nadwiślańskiej.     W tym celu nie tylko gromadziła pamiątki przeszłości i udostępniała je zwiedzającym, ale, co bardzo ważne, organizowała spotkania warsztatowe, widowiska i inne formy sceniczne, dzięki którym przypominała i utrwalała        w pamięci zwyczaje, obrzędy i tradycje związane przede wszystkim z rokiem liturgicznym i cyklem prac gospodarskich mieszkańców Regionu  Nadwiślańskiego.

Wszystkie spotkania licznie gromadziły uczestników w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat i stawały się nieocenioną skarbnicą wiedzy o kulturze Mazowsza. Przez swój warsztatowy charakter uczyły w sposób aktywny dbałość o zachowanie tradycji nadwiślańskich.

Pani Jadwiga Krześniak dbała nie tylko o zachowanie regionalnych tradycji, ale wielką wagę przywiązywała do zachowania mazowieckiej gwary i w trakcie organizowanych przez siebie spotkań posługiwała się nią. Stworzyła także „Słownik gwary nadwiślańskiej”, dostępny w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Garwolinie i bibliotece szkolnej. Dbała również o to, by nie zaginęły smaki ludowych potraw. Na spotkania z tradycją przygotowywane są tradycyjne nadwiślańskie potrawy i wypieki.

Pani Jadwiga Krześniak szczególnie dużo pracy i energii wkłada w ocalenie od zapomnienia ludowych melodii i pieśni. W trakcie swojej wieloletniej działalności współpracowała z kilkoma muzykami, również laureatami Festiwalu Kapel I Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym oraz organizowanych corocznie     w Maciejowicach festiwali muzyki ludowej „Powiślaki”. Wielokrotnie zapraszała ich na spotkania z tradycją, by ich uczestnicy mogli poznać bogactwo regionalnych melodii i pieśni i zachowali je w pamięci. Aby przechować pieśni i melodie nadwiślańskie dla młodego pokolenia w roku 2004 stworzyła Dziecięcy Zespół Ludowy „Obereczek”, do którego należą uczniowie PSP w Antoniówce Świerżowskiej. Wraz z zespołem „Obereczek” wielokrotnie uczestniczyła  w gminnych i powiatowych dożynkach, prezentując obrzędy  żniwne i tradycyjne melodie. Ten dziecięcy zespół kultywujący nadwiślańską muzykę uświetnia swoimi występami różnorodne uroczystości gminne i inne oraz bierze udział w festiwalach folklorystycznych, np. Ogólnopolski Festiwal Folklorystyczny Twórczości Dziecięcej „Dziecko w folklorze” w Baranowie Sandomierskim. W 2014 roku na tym właśnie festiwalu zespół „Obereczek” otrzymał wyróżnienie specjalne za prezentację sceniczną.

Wszystkie działania podejmowane przez panią Jadwigę Krześniak oraz pracowników PSP w Antoniówce Świerżowskiej mają na celu rozbudzenie zainteresowania kulturą ludową, poznanie i ochronę dziedzictwa kulturowego terenów nadwiślańskich oraz integrację pokoleniową środowiska lokalnego wokół wspólnie podejmowanych działań na rzecz rozwoju poczucia tożsamości narodowej i regionalnej.

Obecnie Muzeum Ziemi Nadwiślańskiej gości zarówno uczniów, jak     i osoby dorosłe, nie tylko z najbliższej okolicy, ale również z innych rejonów Polski. Organizujemy spotkania warsztatowe i widowiska sceniczne przy zgodnej współpracy wielu osób i instytucji, w tym Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, pracowników szkoły, Rady Rodziców, radnych, sołtysów i innych.

 

 

 

 

SP Antoniówka Świerżowska

Strona stworzona w kreatorze www WebWave.